**?**

positieve impact op Medewerkers, de business en de wereld

tel:06 24 75 86 85 of tel:06 21 57 75 65

The Purpose Company

Positieve impact op medewerkers, de business én de wereld om ons heen

Blog

Ook jij kunt concreet bijdragen aan het keren van klimaatverandering!

Door planeet- en maatschappij inclusief ondernemen, denken en doen.

Augustus 2021

Dat is dus positief nieuws! Als mens zijn we met velen en kunnen de door ons veroorzaakte klimaatverandering ook weer keren. Te beginnen door meer planeet inclusief te denken en doen, ook met jouw team, jouw instelling of organisatie. Dat maakt het een stuk eenvoudiger als eerste stap en ieder op zijn of haar manier en op eigen schaal, als onderdeel van een groter geheel. Klimaatverandering stoppen is een voorbeeld van een algemeen maatschappelijk belang, een purpose waar we niet meer omheen kunnen.

Laten we zeggen dat 2020 en het eerste deel van 2021 niet de beste jaren waren, u weet wel waarom. Het licht aan het einde van de corona tunnel wordt feller en zorgt er samen met de huidige vakantietijd voor dat een veel grotere en sluimerende crisis maar traag op de voorgrond komt. Een plaats waar die wel zou moeten staan met als prioritaire actie; het keren van het door ons veroorzaakte effect op het klimaat.

Het Intergovernmental Panel on Climate Change van de Verenigde Naties (IPCC) spreekt zich recent weer en steeds duidelijker uit over dat wij als mens direct een negatieve invloed hebben op het klimaat. De temperatuur van land, lucht en water neemt toe, net als de snelheid waarmee de veranderingen plaatsvinden. De huidige plannen die ervoor moeten zorgen dat die temperatuurstijging onder de 2 graden celsius blijft, zijn bovendien onvoldoende.

Ontkennen lijkt mij echt niet meer kunnen, ver van mijn bed is het ook al niet meer. Steeds duidelijker wordt dat het klimaat op haar beurt negatieve effecten heeft op ons als mens, als medewerker in een organisatie met bijbehorende handelsketen en als deelnemer aan de maatschappij. Op de korte termijn zien we momenteel bijvoorbeeld temperatuur records op Sicilië, talrijke natuurbranden rond de Middellandse zee, overstromingen door plotse en heftige regenval in Limburg en eerder nog een ongekende storm in Leersum.

Op de langere termijn spelen sluimerende veranderingen zoals zeespiegelstijging en dat voor een land dat sowieso al grotendeels onder de waterspiegel ligt, wereldwijde oceaanstromingen en luchtverplaatsingen in hogere luchtlagen die wijzigen, afnemende biodiversiteit, smeltend ijs en permafrost en verminderde opname capaciteit van broeikasgassen door land en zee, juist als concentraties in de lucht toenemen. Fenomenen die delicate evenwichten voor zeer lange periodes kunnen verstoren en waar toekomstige generaties nog lange tijd de gevolgen van zullen merken.

We zijn er als eerste soort in geslaagd om met onze leefwijze op wereldschaal de biosfeer te wijzigen en de laatste generatie die ervoor kan zorgen dat het effect uiteindelijk weer wordt omgedraaid. Tijd voor actie dus en niet zozeer voor 2030 of 2050, maar per direct! Anders krijgt Ronald Wright met zijn (en door mij geliefde quote) toch gelijk; "if we blow up or degrade the biosphere so it can no longer sustain us - nature will merely shrug and conclude that letting the apes run the laboratory was fun for a while but in the end a bad idea".

Klaarblijkelijk moet ook deze crisis eerst tot aan onze eigen voordeur staan en ons persoonlijk raken, voordat we gaan bewegen. Maar het is zeker niet te laat. Zo bestaat er al een klimaat “OMT” met zijn eigen Jaap van Dissel, het Klimaatcrisis Beleid Team “KBT”. Dit team bestaat uit een brede en diverse groep wetenschappers die onder leiding van Frans Rooijers pleiten voor een CO2 belasting. Maar laten we ons vooral niet blind staren en wachten op de ander, de politiek, de overheid of de organisatie waarvoor we werken om versneld actie te ondernemen. Wijzelf ZIJN namelijk die organisaties, overheden en politiek en daarmee individueel mede verantwoordelijk.

Niet voor niets voel ik me al jaren gedreven als aanjager van (en noem ik dit ook); de verlangenverstrengeling van mens, organisatie en maatschappij. Je wilt als mens zinvol leven, iets bijdragen, aan jezelf, aan je familie en vrienden, aan je werk en je werkgever en aan de maatschappij, iets dat groter is dan jijzelf.

Niet voor niets zet ik me in mijn werk vol overtuiging in voor het gedachtegoed van The Purpose Company, voor een positieve impact op medewerkers, de business en de wereld om ons heen. The Purpose Company pleit voor betekenisvol ondernemen door het hebben van en vooral laten leven van een purpose binnen organisaties. Een purpose waarmee medewerkers zich kunnen identificeren, verbonden voelen en waarmee ze zich intrinsiek gemotiveerd kunnen inzetten voor een groter maatschappelijk belang.

De strategische impact van het hebben van een duidelijke purpose is medewerkers met meer trots op het eigen werk en de organisatie, loyaliteit en ook productiviteit. Door op deze manier als organisatie en door je producten en diensten een bijdrage te leveren aan een groter belang binnen de maatschappij wordt je aantrekkelijker voor nieuwe medewerkers, klanten, leveranciers en investeerders.

Zo werkt focus op een breed maatschappelijke uitdaging zoals bijvoorbeeld het klimaat versterkend voor het succes van organisaties en medewerkers en dus voor ons als mens.

Wat doe JIJ om bij te dragen aan oplossingen? Weten hoe en wat jij en je organisatie kunnen doen om dit tij te keren?

Neem contact met ons op!

Groeten, Tim


Chocolatemakers 1e winnaar van de Purpose Dikke Duim Award

12 April 2021

Gisteren een inspirerend gesprek gehad met Rodney Nikkels van Chocolatemakers BV tijdens het uitreiken van de Purpose Dikke Duim Award.

Deze Dikke Duim is enerzijds gericht op het in het zonnetje zetten van bedrijven die mooie stappen op het gebied van Purpose hebben gezet, maar ook om als voorbeeld te dienen voor anderen. Rodney Nikkels, Enver Loke en het team zijn daar dubbel en dwars in geslaagd!

Zij beheren de hele keten van cacaoboon (boer) tot aan het maken van de chocolade en doen dat een duurzame wijze; Vanaf het werken met de boeren, het (gedeeltelijk)e transport per zeilschip de 'Tres Hombres', dat gisteren aan de kade lag en de verwerking in de duurzame productielocatie in Amsterdam. Ook hebben zij een samenwerking met de 'Shokofahrt' van Nikolai Wystrychowski die met honderden fietsen de chocolade (repen) zonder Co2 uitstoot naar Duitsland fietsen!

Het was een prachtige inspirerende middag en, ondanks dat er andere prachtige genomineerden waren voor de Dikke Duim Award, een terechte winnaar! Uiteraard hebben we als cadeau ook weer bomen gepland via Trees for All!

Edward

Foto 1: Edward reikt de Purpose Dikke Duim Award uit aan Rodney Nikkels en Enver Loke van Chocolatemakers (vlnr.).

Foto 2: De cacao wordt uit het zeilschip de 'Tres Hombres' gehaald en later verwerkt tot onder andere 'de chocolade zeiltjes'.

Chocolatemakers 1e winnaar van de Purpose Dikke Duim Award

PERSBERICHT

Zichtbaar en voelbaar duurzaam, toekomstgericht ondernemend, met een hoge mate van werkgeluk voor medewerkers. Samen met het Nederlandse publiek is de Amsterdamse organisatie Chocolatemakers gekozen als de 1e winnaar van de Dikke Duim Award.

Cacao voor een eerlijke prijs, Chocolatemakers betaalt 50% meer dan de fairtrade standaard, men is goed onderweg om de CO2 footprint in het transport te elimineren door de cacao voor een deel (rond de 25%) met het zeilschip de 'Tres Hombres' naar Amsterdam te vervoeren, én het vervoer van de chocolade naar Duitsland uit te voeren met honderden fietscouriers. Daarnaast werkt men samen met de cacaoboeren aan het herstel van hun bossen.

Het werkgeluk van de medewerkers is hoog, het ziekteverzuim ligt ver beneden het landelijk gemiddelde. Het blijkt aantrekkelijk om te werken voor de Chocolatemakers, zo aantrekkelijk dat een lager salarisniveau wordt geaccepteerd. Een bijdrage te mogen leveren aan dit blije, duurzame product én een mooiere wereld zijn daarbij voor medewerkers doorslaggevende secundaire arbeidsvoorwaarden.

Chocolatemakers groeit hard en wil doorgroeien met nieuwe (h)eerlijke producten. Hiervoor worden diverse cacoabonen gebruikt volgens hetzelfde receptuur, maar een deel van de productie wordt ingericht in de landen van de herkomst van de cacoabonen om ook deze toegevoegde waarden ten goede te laten komen aan de lokale boeren.

De Dikke Duim is een initiatief van het Nederlandse bedrijf The Purpose Company (TPC) met als doel; Nederlandse instellingen en organisaties enthousiasmeren om voelbaar betekenisvol(ler) te ondernemen om zo én positief nieuws te brengen én een positieve bijdrage aan de wereld te leveren.

“Wij willen ieder jaar een aantal organisaties / instellingen in het zonnetje zetten om zo andere bedrijven te inspireren (nog meer) stappen te zetten in tastbaar toekomstbestendig werken” zegt Hans Smith, co-founder van TPC.

Bedrijven stappen in de goede richting te laten zetten. Dat is de purpose van The Purpose Company. Zij zien uit ervaring dat purpose bijdraagt aan het werkgeluk van medewerkers, succes van de organisatie, meer welzijn en natuurlijk het belangrijkste, aan het milieu en de maatschappij. “Purpose van een organisatie moet in de huidige betekeniseconomie nauw aansluiten bij een positieve bijdrage leveren aan de wereld, dat is essentieel, juist nu. Daarnaast draagt het bij aan positief nieuws waar wij met elkaar een enorme behoefte aan hebben” aldus The Purpose Company.

Webinar Purpose & EU Wetgeving                                                                                                                        

November 2020

Op 19 november 2020 gaven wij een webinar over Purpose en de impact van de nieuwe ESG wetgeving met Linda van Goor, Tim Horsten onder begeleiding van journalist en moderator Frank du Mosch.

Het was een inspirerend uur met een antwoord op de vraag: Purpose, betekenisvol ondernemen en succesvoller zijn, hoe dan? Het gaf mooi inzicht op de ‘Green Thinking’ push wetgeving vanuit EU. Wat gaat de norm worden. De EU volgt in grote lijnen de mening van de Europeaan, maar is inmiddels veel progressiever geworden in haar leidende rol.

Een aantal inspirerende opmerkingen:

  • 'Beter nadenken leidt tot betere plannen en betere resultaten'.

  • 'Investeer in de nieuwe economie en niet in de oude; investeer in purpose driven organisaties! Er zijn echter inspirerende bedrijven die de transitie wel hebben gemaakt zoals DSM. Als je deze wending niet maakt, dan ga je dood!'

  • 'Cijfers zijn in essentie saai, maar Purpose niet, dat is per definitie heel erg leuk!'

Wil je de hele webinar zelf nakijken, stuur een bericht naar marketing@thepurposecompany.nl

Van maatschappijleer naar leer van de maatschappij

Betekenis in het onderwijs van morgen

Augustus 2020

Wat vind ik leuk? Waar ben ik goed in? Waarvoor kan ik betaald krijgen? Waarmee kan ik met mijn kwaliteiten en energie de maatschappij een stukje mooier maken? Stel jij jezelf deze vragen wel eens? Hoe meer de antwoorden overlappen, hoe dichter je zit bij je bedoeling, je richting, je kompas(sie), jouw purpose!

Deze vragen heb ik mijzelf niet vaak gesteld, al helemaal niet op jongere leeftijd. Fascinerend eigenlijk, omdat ze aan de basis liggen van je eigen (werk)geluk. Of je nu behoort tot de verloren generatie X (tot 1980) waartoe ik behoor, of millennials - generatie Y (tot 2000), of digital natives - generatie Z (tot nu) maakt wat dat betreft geen verschil, bovenstaande levensvragen lijken me universeel.

Het huidige basis- en voortgezet onderwijs besteed aandacht aan persoonlijkheidsontwikkeling maar is het voldoende voor het daadwerkelijk vinden van je eigen betekenis? In mijn tijd had je vakken als maatschappijleer en godsdienst die gingen over maatschappelijke vraagstukken, het algemeen nut, persoonlijke verdieping en zingeving. De intentie om dichter tot mijn eigen betekenis te komen is er in die tijd zeker geweest, maar ook toen kwam dit bij mij onvoldoende ‘uit de verf’.

Hoe komt het dat maatschappelijke bijdrage bij het proces van studiekeuze weinig doorslaggevend genoemd kan worden? Dat vindt nu nog voor een belangrijk deel plaats met een nauwe blik op eigen (karakter) eigenschappen, goed zijn in bepaalde schoolvakken en persoonlijke interesses, maar veel minder op je mogelijk bredere betekenis in deze wereld. Hoe maak je dan vroegtijdig gelukbrengende afwegingen? Temeer belangrijk vanwege de invoering van het leenstelsel, het verkrappen van de studiefinanciering en de vaak financieel gedreven drang naar uiteindelijk het hoogst haalbare niveau van onderwijs.

Hoe komt het dat onderwerpen als duurzaamheid en (werk)geluk niet als vast onderdeel in het hoofdcurriculum van beroepsopleidingen of universiteiten voorkomen? Ze lijken verbannen naar de vrije ruimte en keuzedelen. Op dergelijke instituten studeren nota bene jaarlijks onze nieuwste bestuursvoorzitters en politici af. Laten wij met elkaar onze goede intenties echt van het papier afhalen en omzetten in passende lesmodules en curriculum aanpassingen.

Toekomstige generaties bereiden zich nu voor op een werkzaam leven met een goede match tussen persoon en organisatie waarvoor ze werkzaam zijn. Er is nog weinig aandacht voor de impact en bijdrage aan het totale welzijn van de wereld! Immers ontbreekt de context waarbinnen diezelfde organisaties opereren en waar ze volledig afhankelijk van zijn.

Dát moet beter kunnen voor een betekenisvolle toekomst! Door bij de ontwikkeling van nieuwe generaties al vroegtijdig het besef te creëren dat alles en iedereen met elkaar verbonden is, laten zien dat we allen verantwoordelijkheid dragen voor een betere wereld en hierin een actieve rol kunnen vervullen. Laat dit laatste er voor ieder individu één zijn, die naadloos bij hen past. Dan komt de rest vanzelf.

Nu vraag ik me in alle nieuwgierigheid wel eens af; hoe had mijn leven er uitgezien als ik gestimuleerd was om mezelf die vragen van jongs af aan wel heel duidelijk te stellen. Ik wil bijzonder graag met die inzichten van nu, aan de ontwikkeling van nieuwe generaties een bijdrage leveren. Hieronder een mogelijke route voor een waardevolle toevoeging in het huidige onderwijs. Een traject dat wat mij betreft uit meerdere, van elkaar onafhankelijke modules en diverse on- en offline mogelijkheden bestaat.

Met mij verder brainstormen over ‘persoonlijk & maatschappelijk welzijn opnemen in het onderwijs’ of het onderstaande uitwerken? Neem contact op! tim@thepurposecompany.nl


Begripsvorming

Doel; duiding van de verschillende relevante begrippen en definitie van bijvoorbeeld betekenis, nieuwe economie, maatschappelijke impact, holistisch, circulariteit, (werk)geluk en duurzaamheid.

Werkvorm; een individueel onderzoek, in groepjes bespreken en werken aan het product.

Product; uitwerking van termen en bijbehorende definities, duiding van verschillen en overeenkomsten van mening.

Kracht van betekenis

Doel; inzicht in het nut van een breed gedeelde betekenis in organisaties en instellingen.

Werkvorm; een masterclass (eventueel aangevuld met bedrijfspresentaties door externen) over sprekende organisaties met maatschappelijke betekenis of personen die een duidelijke betekenis vertegenwoordig(d)en en in groepjes werken aan het product of zelfgecreëerde organisaties succesvoller maken door middel van het toevoegen van betekenis.

Product; uitwerking van bepalende kenmerken van succes aan de hand van bijvoorbeeld een organisatie of persoon.

Individuele betekenis

Doel; inzicht bij de eigen (levens)vragen; Wie ben ik? Wie wil ik zijn? Daarbij gaat het om verantwoording nemen, entrepreneurship en intrepreneurship, persoonlijk leiderschap.

Werkvorm; een masterclass over de ontwikkelingscyclus, een persoonlijk voorwerp met storytelling, eigen waardenpalet, archetype en in kleine groepjes werken aan het product.

Product; verslag van individueel (met zoveel mogelijk overlap) beantwoordde vragen; Wat vind ik leuk? Waar ben ik goed in? Waarvoor kan ik betaald krijgen? Hoe kan ik met mijn kennis & vaardigheden ook actief bijdragen aan de maatschappij?

Betekenis in organisaties

Doel; begrip over het belang van betekenis in organisaties, de verschillen met en tussen missie, visie, strategie en waarden en tussen organisaties die puur vanuit een purpose ontstaan of later een purpose toevoegen.

Werkvorm; een masterclass over de vier lagen van verbondenheid, deze lagen in groepjes ervaren door eigen virtuele bedrijfssafari’s (of bedrijfspresentaties door externen) en in groepen werken aan het product.

Product; verslag van beantwoordde vragen; Wat is de kracht van overlappende persoonlijke- en organisatie betekenis? Is werkgeluk ook levensgeluk en vice versa? Is de term work-life balans nog relevant?

Betekenis in organisaties (vervolg)

Doel; kennis in het kader van meten is weten, wat de beschikbare instrumenten zijn voor winst en meerwaarde (Six Capitals, Sustainable Development Goals, Scale of Significance, Bruto Nationaal Geluk) en de effecten op bestuurlijke- en controlerende functies.

Werkvorm; een onderzoek (of door bedrijfspresentaties door externen) naar cijfers, behaalde resultaten en verslaglegging daarover bij verschillende publieke- en private organisaties en in groepjes werken aan het product.

Product; uitwerking van verschillen en relaties tussen duurzame management intenties, genomen maatregelen en daadwerkelijk bereikte impact en het belang van relevantie en significantie van de daarbij gekozen thema’s.

Lessen uit een wereld in Coronastand

Maart 2020

Onze geschiedenis is een reeks van maatschappelijke gebeurtenissen bepalend voor de wereld waarin wij nu leven. 2020 gaat met de Corona crisis daarin een prominente plaats innemen. Een crisis die qua impact al wordt vergeleken met WOII. Hoe kortgeleden is het dat we nog vol in de waan van de dag leefden? Voor mij was dat slechts 3 weken terug. Een tijd waarin veel duidelijk was: waar wil ik naar toe, wat doe ik nu om dat te bereiken in een ogenschijnlijk maakbare wereld. Tot de Corona crisis.

Hoe heeft Corona ons kunnen overvallen van iets ver weg in Wuhan tot een haast existentiële dreiging hier en nu? Iets onzichtbaars dat ons gehele dagelijkse leven sindsdien bepaald en momenteel alles op zijn kop zet. Het gezegde; never waste a good crisis heeft mij sinds het begin niet meer losgelaten. Ik wil naast alle onzekerheid en angst deze tijd vooral ook zien als kans om ervan te leren. Maar wanneer begon dit eigenlijk?

Eind februari kregen wij de officiële bevestiging van besmetting in Nederland. Maatregelen volgen elkaar daarna snel op, eerst van organisatie en structuur op grote lijnen voor enig herstel van veiligheidsgevoel en rust. Later interventies om de spreiding van het virus te bedwingen opgeschaald om de leefsituatie voor zover mogelijk te normaliseren. Begin maart is in ons land het eerste dodelijke slachtoffer te betreuren en een week later verklaart de WHO de Corona pandemie een feit. Het virus brengt wereldwijd gedeelde onzekerheid en angst en daarmee een gezamenlijk belang, een doel met gevoel voor urgentie en groeiende behoefte aan duidelijkheid en daadkracht.

Vanaf eind maart geldt in Nederland een zogenaamde intelligente lockdown. Een bizarre tijd waaraan we na het eerste schokeffect en mogelijk ontkenning langzaam gewend lijken te raken en waarin slecht nieuws ook nieuws is. In Nederland zijn er op het moment van schrijven 771 mensen overleden aan het virus en zijn er 10.866 bevestigde besmettingen. De ontwikkelingen volgen elkaar steeds sneller op. Van China, Korea, Iran, Italië en Nederland is het epicentrum ondertussen alweer verschoven naar de VS en de stad New York.

In de bestrijding richten wij ons ondertussen op het centrale doel en wordt er efficiënt gewerkt aan de meest essentiële zaken. Politieke, culturele en religieuze kleuren vervagen. Op 20 maart vervangt Martin van Rijn (PVDA) Bruno Bruins (VVD) als minister van Medische Zorg. Multidisciplinaire teams van specialisten krijgen belangrijke medezeggenschap. Jaap van Dissel verzekert zich een plek in de geschiedenisboeken. Het is een tijd van; afspraken uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Alles lijkt plots mogelijk. Tot voor kort was er geen geld voor onderwijs en zorg, nu lijkt de schatkist open voor zolang dat nodig is. 15 miljard al voor de eerste economische nood alleen.

Crises lijken bovendien oer-gedrag in ons aan te spreken en zo een positieve stimulans te zijn tot onbaatzuchtig-, en medemenselijkheid. We spreken vaker en openlijk onze waardering uit voor een ander, de klapkoren voor de helden van de zorg zullen we ons lang heugen. De hashtag Coronahulp loopt over van ideeën. Vrijwillig passen we op elkaars kinderen en doen we boodschappen voor hen die beter binnen blijven.

We voelen ons kwetsbaar, werken veelal van huis, doen als het ware een stapje opzij, bedenken wat we kunnen doen voor de ander en worden weer creatief. Hoogwerkers bij het raam van onze ouderen om hen op de verjaardag toe te zingen en beren in de vensterbank om speurtochten voor kinderen buiten te veraangenamen. Medemenselijk-, en onbaatzuchtigheid, eigenschappen die in deze tijden van nood ons juist weerbaar en veerkrachtig maken. Veerkracht en positieve effecten tonen zich op onverwachte wijzen. De natuur die in meerdere opzichten opleeft. Er is minder vervuiling door emissies van vervoer en industrie. In Venetië zwemt de vis weer tot ín de binnenstad.

Ook de tegenbeweging bestaat, parallel aan de crisis en groeit. In tijden dat alles anders is willen we tenslotte ook terug naar het vertrouwde. Er worden fuck the crisis feesten georganiseerd door en voor ontkenners. Zwakke plekken in de maatschappij komen aan het licht. Ziekenhuizen hebben slechts één leverancier voor strategische middelen. Maar zo blijkt ook het ontbreken van gebarentaal bij belangrijke persconferenties, sinds dat er is kan iedereen het woord hamsteren uitbeelden aan doven. Het virus slaat nog in alle hevigheid om zich heen of we beginnen ons al openlijk af te vragen of de oplossing niet erger is dan de kwaal. Een kwaal die Corona heet en die ons angst brengt door onzekerheid maar tevens de wil om het te overwinnen. Uiteindelijk gaan we dit virus ook weer temmen en voegen we een beladen stuk inhoud toe aan de wereldgeschiedenis.

Hopelijk nemen we allemaal onze ervaringen en lessen actief mee uit deze wereld in Coronastand, laat de crisis alsjeblieft niet voor niets zijn geweest. Wat als we de ervaringen en geleerde lessen vertalen naar betekenisvolle organisaties en betekenisvol werken voor het post-Corona tijdperk? Hoe verhogen we veerkracht voor onszelf, voor onze dierbaren en voor de organisaties waarin we werken?

Wat zou het mooi zijn als we ons de volgende vragen stellen:

  • Wat is nu de purpose van ónze organisatie waarbij vrijwel niemand twijfels heeft over het belang en de urgentie ervan?

  • Wat zijn nu onze nieuwe waarden waaruit vervolgens missie, visie en strategie ontstaan?

  • Wat is de maatschappelijke betekenis die we willen realiseren, waarvoor wij intrinsiek gemotiveerd zijn, altijd stappen extra willen zetten?

  • Hoe organiseren we dat we permanent van een dergelijke drijvende, inspirerende en vrijwel eensgezinde kracht gebruik blijven maken?

  • Hoe beperken we ons als leiders eerst tot de grote lijnen en kaders en laten we daarna de invulling en uitwerking vooral over aan multidisciplinaire teams?

  • Hoe communiceren we continu open, eerlijk en feitelijk over de betekenis, de prestaties en behaalde resultaten en vragen we én bieden we hulp aan bij welzijn vraagstukken?

  • Hoe stimuleren we creativiteit door nu en dan rust te creëren en zo andere zintuigen aan te spreken voor het vinden van nieuwe en onorthodoxe oplossingen?

Laten wij de op brede schaal vrijgekomen medemenselijk-, en onbaatzuchtigheid blijven koesteren voor een nog mooiere wereld. Dit gaat over het duiden van purpose (betekenis), een hoger doel voor organisaties en instellingen. Een doel dat niet alleen op papier staat maar er ook van afgehaald wordt en lééft. Betekenis die voor jou als medewerker of leider merkbaar is, gevoeld wordt en waaraan je bijdraagt zodat jij nóg trotser wordt op wat je doet en dat ook uitstraalt.

Tim

‘Sociale onthouding’ is onmenselijk.                                                                                         

Maart 2020

Het Corona-virus geeft ons dwingende aanleiding iets onnatuurlijks te doen en heeft daarmee een grote impact op de wereld en ontwricht in vele opzichten onze samenleving. De belangrijkste tegenmaatregel die wij op korte termijn kunnen nemen is sociale onthouding. Dit beperkt de snelheid van de verspreiding van het virus, waardoor zieke mensen geholpen kunnen blijven worden, we geleidelijk weerstand opbouwen en ondertussen een vaccin kan worden ontwikkeld.

De mens is echter een sociaal dier, door sociaal gedrag in staat geweest zich te ontwikkelen en daardoor uit de voedselketen te stappen. Eén van de belangrijkste aspecten voor de mens en zijn of haar geluk is dit sociale aspect en daarin worden we door het Corona virus nu juist geraakt.

Jouw sociale omgeving bestaat uit een aantal groepen waar je deel vanuit maakt en dat samen noem ik jouw ’tribe’. In het boek dat ik voor mijn twee zonen heb geschreven (‘leef vandaag én denk aan morgen’, welke overigens niet te koop is), noem ik dit de ‘Tribe of Happiness’. De mensen in jouw tribedragen voor een groot deel bij aan jouw eigen geluk. Als er mensen inzitten die niet het beste met je voor hebben, kunnen ze een negatieve impact hebben op jouw geluk.

Binnen jouw tribe heb je verschillende rollen. Van familielid (kind, broer/ zus en/of ouder), collega, teamlid, vrijwilliger etc. tot aan buurman of buurvrouw en buurtbewoner. De ’Tribe of Happiness’ bestaat dus uit verschillende rollen, die je vervult in verschillende groepen. Jouw uiteindelijke geluk wordt grotendeels bepaald door hoe goed en prettig jij je voelt, de optelsom van jouw rollen binnen deze verschillende groepen.  

Voor de meesten van ons geldt dat een heel groot deel van de tijd wordt besteed aan werk en de rol die je daar vervult. Nu is al vaak aangetoond dat 70% van de mensen hun werk beoordelen van ‘niet leuk’ tot ‘vreselijk’. De oorzaak van deze beoordeling ligt gedeeltelijk in het feit dat mensen werk doen waar ze niet goed in zijn, of iets doen wat ze gewoonweg niet leuk vinden.

Een ander aspect dat meespeelt in jouw werkende rol en dat juist toevoegt aan werkgeluk is als je het gevoel hebt dat je werk er toe doet. Je vindt het werk dus niet alleen leuk, het past bij je talenten, je bent er goed in, en je voelt bovendien dat het betekenis, of Purpose, heeft.

Deze tijd van ’sociale isolatie’ kan er een zijn van zelfreflectie en nadenken of deze positieve drivers ook voor jou gelden. Door voor een organisatie te werken met duidelijke Purpose, krijgt jouw persoonlijke bijdrage aan deze organisatie direct ook meer betekenis. Hoe zit dat dan? Vanuit de Purpose van de organisatie worden met de missie, visie en strategie tegelijkertijd maatschappelijke doelen gedefinieerd, die bijvoorbeeld aansluiten bij de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de United Nations. Daaraan kan jij dan direct via jouw bedrijf een bijdrage leveren.

Aangezien we inmiddels al enige jaren van de kenniseconomie zijn overgegaan in de betekeniseconomie, gaat Purpose bij steeds meer mensen een grotere rol spelen. Zeker voor de nieuwe generaties die de arbeidsmarkt betreedt is betekenisvol werken essentieel.

Onderstaand model geeft weer waarop deze visie is gebaseerd. Als je doet waar je goed in bent en het ook nog leuk vindt, dan zit je in jouw passie: al een mooie prestatie op zich! Voeg je daar nog een maatschappelijke bijdrage leveren aan toe, dan kom je bij jouw Purpose terecht. Dat is niet altijd eenvoudig, vandaar dat het werken voor een bedrijf met voelbare Purpose dit intrinsieke verlangen ook kan invullen.

Door deze maatschappelijke bijdrage geef je iets terug aan de wereld en/of medemens. Ook geven is een belangrijks aspect van geluk.

Aangezien we op dit moment door het Corona virus gedwongen worden om 'sociaal te onthouden', maar er in éénieders omgeving ook mensen zijn die nu support nodig hebben, is deze periode van isolement een tijd om voor jouw tribe te zorgen, zodat we er straks met z’n allen sterker uitkomen.

Ik wens jullie alle gezondheid en (werk)geluk toe.

Take care!

Edward