**?**

positieve impact op Medewerkers, de business en de wereld

tel:06 24 75 86 85 of tel:06 21 57 75 65

The Purpose Dashboard

Het Management Informatie systeem voor Purpose

The Purpose Dashboard

Meet de Purpose beleving onder medewerkers en stakeholders en ontdek de kansen die leiden tot beter bedrijfsresultaat.

The Purpose Company levert instrumenten om Purpose ‘van het papier af te halen’. De instrumenten ondersteunen bij het enthousiasmeren van medewerkers en stakeholders en het levendig houden van Purpose gedreven initiatieven. Er is een aantal oplossingen: 'The Purpose Dashboard', 'De betekenisvol werken app', 'The People Connect App' en 'The People Connect App' in een Kerst jasje (zie bij Apps).

The Purpose Dashboard is uw kompas bij het inzichtelijk maken van de gevoelde bijdrage aan purpose en bij het ontdekken van de mogelijkheden die uw resultaat vergroten. The Purpose Dashboard toont uw bijdrage aan betekenisvol ondernemen.

The Purpose Dashboard

Of het nu gaat om een nulmeting over de status van de houding van medewerkers en stakeholders ten opzichte van purpose of duurzame initiatieven in de organisatie of het meten van de ontwikkeling van de houding van medewerkers en stakeholders in het omarmen van de purpose van de organisatie, The Purpose Dashboard biedt inzicht in de omarming van purpose door medewerkers en stakeholders en tevens waar de kansen liggen tot verdere ontwikkeling. The Purpose Dashboard maakt uw groeiende impact meetbaar en vergelijkbaar.

The Purpose Dashboard

Voor het meten van de voortgang van purpose en de aan betekenisvol werken gerelateerde doelen.

Vragen of meer informatie?

Neem voor vragen over The Purpose Dashboard en het meten van

purpose, maatschappelijk verantwoord ondernemen, (werk)geluk of

verbondenheid contact op met Tim. tel:06 13 74 57 37 of mail

tim@thepurposecompany.nl