positieve impact op Medewerkers, de business en de wereld

bel 06 24 75 86 85 of 06 21 57 75 65

The Purpose Dashboard

Het Management Informatie systeem voor Purpose

The Purpose Dashboard

Meet de Purpose beleving onder medewerkers en stakeholders en ontdek de kansen die leiden tot beter bedrijfsresultaat.

The Purpose Company levert instrumenten om Purpose ‘van het papier af te halen’. De instrumenten ondersteunen bij het enthousiasmeren van medewerkers en stakeholders en het levendig houden van Purpose gedreven initiatieven. Er is een aantal oplossingen: 'The Purpose Dashboard', 'De betekenisvol werken app' en 'The People Connect App'.

The Purpose Dashboard is uw kompas bij het inzichtelijk maken van de gevoelde bijdrage aan purpose en bij het ontdekken van de mogelijkheden die uw resultaat vergroten. The Purpose Dashboard toont uw bijdrage aan betekenisvol ondernemen.

The People Connect App

In deze tijd van het Corona-virus, dat ons dwingt tot sociale onthouding, willen we met The Purpose Company het (persoonlijke) contact overeind houden en tot een opportunity maken.

Wij willen graag een positieve bijdrage leveren aan de kracht van de collegiale band binnen teams en bij organisaties.

Daarom hebben wij onze ‘Betekenisvol werken app’ omgebouwd tot ‘The People Connect app’ en stellen deze gratis beschikbaar.

Wil je:

- Thuiswerken & je meer verbonden voelen met je collega’s

- Werkplezier thuis verbeteren

- Inzichten thuis ‘vasthouden’ voor post-corona

- Extra tijd gebruiken om het team - de organisatie nog beter te laten functioneren post-corona

- Brainen over nog betekenisvoller werken met je collega’s

Dan gaat ‘The People Connect app’ daarin ondersteunen!The People Connect App werkt op 4 niveaus:

- Het welbevinden van het individu – de medewerker zelf staat centraal

- Sociale cohesie - meer interactie tussen collega’s op (informeel) persoonlijk vlak

- Business - Ondersteunen van de doelstellingen van de organisatie in tijden van deze crisis

- Post Corona - Ideeën genereren over betekenisvol(ler) werken. En wat leren we van de Corona crisis en kunnen we na de crisis anders (beter) gaan doen.

Wil je meer informatie over deze app, laat het ons weten!

info@thepurposecompany.nl

The Purpose Dashboard

Of het nu gaat om een nulmeting over de status van de houding van medewerkers en stakeholders ten opzichte van purpose of duurzame initiatieven in de organisatie of het meten van de ontwikkeling van de houding van medewerkers en stakeholders in het omarmen van de purpose van de organisatie, The Purpose Dashboard biedt inzicht in de omarming van purpose door medewerkers en stakeholders en tevens waar de kansen liggen tot verdere ontwikkeling. The Purpose Dashboard maakt uw groeiende impact meetbaar en vergelijkbaar.

De Betekenisvol werken App

Om Purpose levendig te houden ontwikkelende The Purpose Company samen met Innergie 'De Betekenisvol werken App'. Deze App draagt, naast de overige oplossingen zoals workshops en trainingen, bij aan een positieve impact rondom de vastgestelde purpose. Middels opdrachten die worden opgestuurd gedurende een bepaalde periode worden medewerkers geinspireerd om niet alleen over de purpose en betekenisvol werken na te denken, maar dit ook in de praktijk te brengen.