Engelse vlag

Blog: ‘Sociale onthouding’ is onmenselijk     

Purpose model

Het Corona-virus geeft ons dwingende aanleiding iets onnatuurlijks te doen en heeft daarmee een grote impact op de wereld en ontwricht in vele opzichten onze samenleving. De belangrijkste tegenmaatregel die wij op korte termijn kunnen nemen is sociale onthouding. Dit beperkt de snelheid van de verspreiding van het virus, waardoor zieke mensen geholpen kunnen blijven worden, we geleidelijk weerstand opbouwen en ondertussen een vaccin kan worden ontwikkeld.

De mens is echter een sociaal dier, door sociaal gedrag in staat geweest zich te ontwikkelen en daardoor uit de voedselketen te stappen. Eén van de belangrijkste aspecten voor de mens en zijn of haar geluk is dit sociale aspect en daarin worden we door het Corona virus nu juist geraakt.

Jouw sociale omgeving bestaat uit een aantal groepen waar je deel vanuit maakt en dat samen noem ik jouw ’tribe’. In het boek dat ik voor mijn twee zonen heb geschreven (‘leef vandaag én denk aan morgen’, welke overigens niet te koop is), noem ik dit de ‘Tribe of Happiness’. De mensen in jouw tribedragen voor een groot deel bij aan jouw eigen geluk. Als er mensen inzitten die niet het beste met je voor hebben, kunnen ze een negatieve impact hebben op jouw geluk.

Binnen jouw tribe heb je verschillende rollen. Van familielid (kind, broer/ zus en/of ouder), collega, teamlid, vrijwilliger etc. tot aan buurman of buurvrouw en buurtbewoner. De ’Tribe of Happiness’ bestaat dus uit verschillende rollen, die je vervult in verschillende groepen. Jouw uiteindelijke geluk wordt grotendeels bepaald door hoe goed en prettig jij je voelt, de optelsom van jouw rollen binnen deze verschillende groepen.  

Voor de meesten van ons geldt dat een heel groot deel van de tijd wordt besteed aan werk en de rol die je daar vervult. Nu is al vaak aangetoond dat 70% van de mensen hun werk beoordelen van ‘niet leuk’ tot ‘vreselijk’. De oorzaak van deze beoordeling ligt gedeeltelijk in het feit dat mensen werk doen waar ze niet goed in zijn, of iets doen wat ze gewoonweg niet leuk vinden.

Een ander aspect dat meespeelt in jouw werkende rol en dat juist toevoegt aan werkgeluk is als je het gevoel hebt dat je werk er toe doet. Je vindt het werk dus niet alleen leuk, het past bij je talenten, je bent er goed in, en je voelt bovendien dat het betekenis, of Purpose, heeft.

Deze tijd van ’sociale isolatie’ kan er een zijn van zelfreflectie en nadenken of deze positieve drivers ook voor jou gelden. Door voor een organisatie te werken met duidelijke Purpose, krijgt jouw persoonlijke bijdrage aan deze organisatie direct ook meer betekenis. Hoe zit dat dan? Vanuit de Purpose van de organisatie worden met de missie, visie en strategie tegelijkertijd maatschappelijke doelen gedefinieerd, die bijvoorbeeld aansluiten bij de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de United Nations. Daaraan kan jij dan direct via jouw bedrijf een bijdrage leveren.

Aangezien we inmiddels al enige jaren van de kenniseconomie zijn overgegaan in de betekeniseconomie, gaat Purpose bij steeds meer mensen een grotere rol spelen. Zeker voor de nieuwe generaties die de arbeidsmarkt betreedt is betekenisvol werken essentieel.

Onderstaand model geeft weer waarop deze visie is gebaseerd. Als je doet waar je goed in bent en het ook nog leuk vindt, dan zit je in jouw passie: al een mooie prestatie op zich! Voeg je daar nog een maatschappelijke bijdrage leveren aan toe, dan kom je bij jouw Purpose terecht. Dat is niet altijd eenvoudig, vandaar dat het werken voor een bedrijf met voelbare Purpose dit intrinsieke verlangen ook kan invullen.

Door deze maatschappelijke bijdrage geef je iets terug aan de wereld en/of medemens. Ook geven is een belangrijks aspect van geluk.

Aangezien we op dit moment door het Corona virus gedwongen worden om ‘sociaal te onthouden’, maar er in éénieders omgeving ook mensen zijn die nu support nodig hebben, is deze periode van isolement een tijd om voor jouw tribe te zorgen, zodat we er straks met z’n allen sterker uitkomen.

Ik wens jullie alle gezondheid en (werk)geluk toe.

Take care!

Edward

The Purpose Company
Edward, Hans en Tim van The Purpose Company

Positieve impact op medewerkers, de business én de wereld!

Volg ons op: